IT Uzmanı ihtiyacı olan kurumlarda, SmartPro UzmanVeritabanında yer alan ve aranan yetkinlikleri
karşılayan IT profesyonellerinin, dış kaynak olarak görevlendirildiği çözüm modelidir.

IT Outsourcing’de fark yaratan SmartPro Çözümleri

SmartPro Mezun Veri Tabanı:

Aday veri tabanı, 18 yıldır bireysel bilişim eğitimleri alanında binlerce mezun veren SmartPro Bilgisayar Akademisi’nden besleniyor. Ayrıca SmartPro her sene milyonlarca TL fon ayırarak, altyapısı uygun binlerce gencimize %100 bursla eğitim veriyor ve genç yetenekleri yazılım dünyasına kazandırıyor.  Geniş network ağına ilave olarak SmartPro, mezunları ile kurduğu ve sürdürdüğü bu organik bağ sayesinde, kariyer portallarında aktif olmayan binlerce yetişmiş bilişim uzmanı ile iş ortaklarını buluşturuyor.

Yetkinlik:

SmartPro’da hizmet süreçleri, bilişim alanında tecrübeli Uzmanlar tarafından yürütülüp, yönetilir.

Sürekli Eğitim:

SmartPro bünyesinde firmalar için görev yapan yazılım uzmanları, SmartPro Bilgisayar Akademisinde sınırsız eğitim hakkına sahiptir. Bu model ile firmalar, eğitim giderlerinden yüksek tasarruf eder.

Sürdürülebilirlik:

SmartPro, firmalarda görevlendirdiği uzmanlar için sınırsız ve ücretsiz replacement hizmeti sağlar. Yazılım uzmanları her zaman yedeklenir ve gerekli durumlarda yerine benzer yetkinlikte bir uzman ataması gerçekleştirilir.

Danışmanlık:

SmartPro bünyesinde firmalar için görev yapan yazılım uzmanları, gerekli durumlarda SmartPro’nun üst düzey yazılım profesyonellerinden destek ve danışmanlık alabilir.

Yasal Delegasyon:

SmartPro IT Outsourcing Hizmeti ile bordro ve yasal süreçler SmartPro’ya delege edilerek, personel çalıştırmanın firmalara yüklediği mali, idari ve hukuki riskler ortadan kaldırır.