Tüm SQL Kullanıcılarının Bilmesi Gereken İpuçları

Sql, en çok kullanılan programlama dillerinin başında geliyor. Veriler üstünden çok hızlı bir biçimde işlem gerçekleştirebilmek için kullanılır. Bunun yanı sıra hem sunum hem de sorgulama süreçlerini bu sayede çok kolay bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellikleri sayesinde hem ülkemizde hem de dünyanın geri kalanında sık tercih edilir. Tüm SQL kullanıcılarının bilmesi gereken ipuçları ise yazımızda.

SQL Özellikleri Nelerdir?

SQL, Structured Query Language olarak bilinen İngilizce kelimelerin kısaltılmasından oluşur. Özellikleri şöyledir;

 •         Herhangi bir veri tabanı içinde kayıtların son derece güncel olmasını sağlar.
 •         Aynı zamanda veri tabanından bir kaydın silinmesi bu sayede çok kolaydır.
 •         Yeni kayıtların eklenmesini bu şekilde yapmak mümkündür.
 •         Veri almak SQL tarafından sunulmuş olan bir avantajdır.
 •         Sorgu çalıştırma görevine de sahip olan bu dil, ayrıca bir bilgisayar lisansı olarak da tanımlanır.
 •         Veri tabanına erişim bu sayede çok kolaydır.

SQL Hakkında Neler Bilinmelidir?

Tüm SQL kullanıcılarının bilmesi gereken ipuçları şöyledir;

 •         Veri tabanının boyutunu azaltmak için bunu ilgili yazılım üzerinden yapmak kolaydır.
 •         Hem log bilgileri hem de veri ile transaction’a dair veriler tek bir dosya içinde bulunmaz.
 •         Sp_help stored procedure olarak tanımlanır. Bu sayede değişik nesneler hakkında bilgi almak çok basittir.
 •         Tabloların birleştirilme işleminden sonra yani join ile beraber bir sorgulama söz konusu ise harcanan süre kısalmış olur.
 •         Veritabanını silmek çok kolay bir işlemdir. Ancak bunun öncesinde kopya almak daha sonra büyük bir avantaj sağlar.
 •         Joi olarak bilinen ifade hem tablo sonuçlarını yatay bir şekilde bir araya getirmek hem de sorgu yapmak için tercih edilir. Eğer bir düşey birleştirme söz konusu ise buna Union denilir.
 •         Verilmiş olan takma isimlere order by ile erişim sağlamak söz konusu değildir.
 •         XML, çok sık bir biçimde güncellenen verilerin saklanması için kullanılmalıdır.
 •         Eğer Inner ifadesi olmadan, yalnızca Join ifadesi tercih ediliyorsa SQL sistemi bunu İnner join şeklinde yorumlayarak bu şekilde kabul eder.
 •         Data ile yapılmış olan her türlü işleme DML denir. Bunlar; Truncate, Select, Update, İnsert, Delete şeklindedir.
 •         DDL ise object işlemlerinde karşımıza çıkar. Stored Procedure, Function, Schema bunun en bilinen özellikleridir.

Delete ile Truncate Arasında Nasıl Farklar Vardır?

Tüm SQL kullanıcılarının bilmesi gereken ipuçları noktasında delete ile truncate farkları şöyledir;

 •         Eğer bir tablo içinde foreign key söz konusu ise bunun silinmesi için mutlaka delete komutu kullanılmak zorunda. Dilerseniz bunu çok yüksek performanslı bir biçimde de gerçekleştirebilirsiniz. Bunu Drop Create olarak yapmak çok zor değildir.
 •         Tüm SQL kullanıcılarının bilmesi gereken ipuçları arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise Truncate işleminin hiçbir şekilde Foreign key olarak bilinen içerikler üzerinde kullanılmaması gerektiğidir. Bunun nedeni ise trigerlanmanın bir ön şart olmasıdır.
 •         Aynı şekilde silme işleminin gerçekleştirilmiş olduğu tabloda column söz konusu ise ilk olarak truncate yapılmalıdır. Hemen ardından ise kolon 1, başlangıç yeri seçilmelidir. Delete sonrasında süreç devam eder.

Temel Veritabanı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Tüm SQL kullanıcılarının bilmesi gereken ipuçları noktasında şunları unutmamak lazım;

 •         ResultSet sonuç kümesi demektir. Seçme olarak yapılmış olan bir işlem, veri tabanı içinde olmayan bir tabloya karşılık döndürme yapar. Genellikle bu 1 satırdan oluşur. Zaman zaman tek bir sütun da söz konusu olabilir.
 •         Clustered Index konusunda bilinmesi gereken şey ise şudur; bir tablo içinde bu sadece tek bir tanedir.
 •         Aynı ada sahip olan bir tabloyu, değişik şemaların içinde tekrardan tanımlayabilme şansı söz konusudur. Buna schema yaratma adı verilir.
 •         Stored Procedure ise şu özellikleriyle öne çıkar; datalar üstünden gerçekleştirilecek olan tüm işlemler saklanabilir. Stored, execute edilmek zorundadır.

Temp Table Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tüm SQL kullanıcılarının bilmesi gereken ipuçları Temp Table hakkında şunlardan oluşur;

 •         Connection üzerinden oluşturulmuş olan tablolar Local Temp için geçerlidir. Bağlantının kapatılması durumunda bunlar çok kısa bir süre içinde silinir. Tablo tanımlamasını çok kolay bir biçimde gerçekleştirebilmek için önüne mutlaka # işareti konulmalıdır.
 •         Global temp tablo tanımlamasında ## karakterlerini hemen tablonun adından önce ilgili yere yazmak şarttır.

Veri Ambarı Şemaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Tüm SQL kullanıcılarının bilmesi gereken ipuçları her daim veri ambarını da kapsar. Bunlar şöyledir;

 •         Snowflake Schema içinde dimension tablolar olarak dizilmiştir. Bunlar ilk bakıldığı anda bir kar tanesini hatırlatır. Sorgu üzerindeki performansı çok hızlı bir biçimde yukarı çeker.
 •         Star Shema ise çok fazla kullanılan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Merkez üzerinde özel konuma sahip olan fact table mevcuttur. Bunun çevresinde ise dimension tablolar, yıldızı çağrıştıran bir biçimde bulunur. Bunların sayısal değerleri ve keyleri yer alır.

Normalizasyon Ne Anlam Gelir?

Tüm SQL kullanıcılarının bilmesi gereken ipuçları çerçevesinde normalizasyondan bahsetmek gerekiyor. Buna göre veriler, bu sayede çok düzenli bir biçimde tutulur. İşte bunu sağlayan kaideler bütününe normalizasyon adı verilir. Ayrıca çok değişik kombinasyonları bu sistem sayesinde çıkarmak mümkündür. Bunun sonrasında hem temizleme hem de düzeltme söz konusudur. Data tekrarının önlenmesi bu sayede kolaydır. Verilerin böylelikle işgal etmiş olduğu alan da azalmış olacaktır.

Performans Karşılaştırması Nasıl Görülür?

Bu işlemi yapmak SQL üzerinden son derece kolaydır. Bunun için özel bir buton söz konusudur. Buna Display Estimated Execution Plan adı verilir. Tek bir tıklama işlemi yeterli olacaktır. Hemen ardından cost içinde nerede kalındığı görülür. Bunun yanı sıra ilgili buton bize harcanmış olan vakti de gösterir.

Merge Komutu Nasıl Kullanılır?

Tüm SQL kullanıcılarının bilmesi gereken ipuçları içinde yer alan Merge kullanımı şöyledir;

 •         Mevcut kaydın update edilmesi bu sayede kolaydır.
 •         Bunun sonrasında source alanı içinde söz konusu olmadığı vakit bunu insert etmek şarttır.
 •         Hem insert hem de update komutlarının beraberce condition olarak bilinen yere bağlanması bu işlemle gerçekleştirilir.
 •         Eşleşmiş olan bir kayıt söz konusu olduğu vakit, update edilir.
 •         Aksi durumda ise insert etmek gerekir.

SQL Avantajları Nelerdir?

Tüm SQL kullanıcılarının bilmesi gereken ipuçları görüldüğü üzere son derece fazla. Bu serverın sağlamış olduğu değişik birçok avantajlar mevcut. Bunların içinde veriye erişim ilk sırada gelir. Bunu çok hızlı bir biçimde tamamlayın. Aynı zamanda dağınık bir biçimde olmaması bir diğer dikkat çekici avantajdır. Bilgilerin başarılı ve istenildiği gibi sınıflandırılması bu sayede mümkündür. Kullanım alanı çok geniştir. Oracle veritabanı bunlardan birisidir. Buna ek olarak My SQL, Ms SQL, Microsoft SQL server gibi daha değişik opsiyonlardan sunulmuştur. Bu şekilde değişik işlemleri, zaman kaybetmeden ve sorunsuz olarak tamamlamak çok uzun süre almayacaktır.

Bir önceki yazımıza https://smartpro.com.tr/microsoft-yazilim-uzmanligi-sertifikasi-almak-icin-ne-yapmam-gerekir/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

sql kursu
yazılım uzmanlığı eğitimi