SQL veri tabanı sistemi, sorgu Dili olarak Türkçeleştirip SQL yani Structered Query Language, bir programlama dili değildir. SQL bir alt dil olarak gösterilen veri tabanı işlemleri için kullanılır. Günümüzde bir çok farklı sektörde varlığını sürdüren bir sistemdir.

SQL Veri Tabanı Sistemi Nedir Nerelerde Kullanılır?

Bilgisayar başında bir işle uğraşan çoğu iş, kişilerin veriyle direkt olarak ilgilenmesini gerekli kılıyor. Verilerin belirli kriterlere göre sunulup işlenmesi gereken bu işlerde program, arka planda sorgu işlemlerini yerine getirir. Burada ki sorgu işlemleri ise SQL ile yapılmaktadır.

SQL veri tabanı sistemidir ve bir programlama dili değil bir tür veri tabanı yönetim sistemidir. Bu sistem ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlemler yerine getirilebilir. Bu sistemin asıl amacı veri tabanı üzerinde çok daha kolay bir şekilde işlemler yapılabilmektir. Günümüzde bir çok işlem farklı kişiler ile birlikte yapılmakta. Bu durum ise, verilerin düzgün bir şekilde depolanmaması durumunda, çözülemeyecek sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. SQL ise bu sorunu ortadan kaldırmak için ortaya çıkmış bir tür veri tabanı sistemidir.

SQL Veri Tabanı Nerelerde Kullanılır?

SQL Veri Tabanı Nerelerde Kullanılır?

SQL sisteminin bir tür veri tabanı sistemi olduğunu söylemiştik. Bu nokta da veri tabanlarının bulunduğu her yerde karşımıza çıkması olası bir durumdur. Veri tabanında saklanan veriyi işlemek için ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır ve gerekli düzenlemeleri yapar. Bu düzenlemeler, kullanıcı tarafından hedeflenen görev tanımı içerisinde modellenir. SQL kullanılarak bir çok farklı sistem dizayn edilmiştir.

  • MySQL

MySQL
İlk olarak 1995 senesinde piyasaya sunulmuş olan bu veri tabanı sistemi, açık kaynak kodlu yapısından dolayı gün geçtikçe gelişmekte. Sorgulama dil desteğinin yanı sıra, depolama hacmi ve kullanışlı olması artık özellikleri arasında yer almakta. Ücretsiz bir yapıya sahip olan bu veri tabanı sistemi, Windows, Linux gibi işletim sistemlerinde çalışabiliyor. Ücretli bir modunun da bulunduğunu söylemek isteriz.

  • Oracle

Oracle
Microsoft firmasıyla devamlı olarak rekabet halinde olan Oracle, veri tabanı teknolojilerinde de ön plana çıkmaktadır. 1979 yılından beri belli aralıklar ile güncellenen program, Linux, Windows ve MacOS işletim sistemlerini destekler. Oracle Database, gelişkin bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Büyük miktarlarda veriyi bir çok kullanıcı tarafından yönetilen bir ortamda, depolanmasına ve güvenli bir şekilde erişime açılmasına olanak tanıyabilir. Bireysel kullanımdan çok kurumsal alanlarda çokça karşımıza çıkar. Kolay ve esnek bir uygulama şeklinde tanımlanır ve bu da yaygınlaşmasını kolaylaştırır. Oracle’ın tercih edilmesindeki en büyük sebepler içerisinde, oldukça hızlı olması ve büyük verileri hızlı ve dengeli bir şekilde işleyebilmesidir.

  • AWS RDS

Amazon Relational Database Service, kısaltılmış tabiri ile AWS RDS, seri kurulumun yan sıra kolay ölçeklendirmeye olanak tanımaktadır. Bulut tabanlı bu yönetimsel veri tabanı, yeni veri tabanları oluşturmak için de tercih edilmektedir. Depolama hacmi, güvenliği, yedekleme konusunda kullanışlılık sağlayan AWS RDS, 2009 senesinden bu yana SQL veri tabanı yönetim sistemini desteklemektedir.

Veri Tabanı Nedir?

Veri Tabanı Nedir?

Anlattığımız konunun en büyük kavramlarından bir tanesi veri tabanı. Günümüzde ki bir çok iş yeri verilerini ilkel bir şekilde değil de bir programa bağlı bir şekilde saklıyor. Bu programın amacı, söz konusu verilerin düzenli, anlaşılabilir ve sürdürülebilir bir şekilde depolanması. Bu ihtiyaçlardan dolayı da bir kavram olarak ortaya çıkmış ve adı veri tabanı olmuştur. Bu yüzden verilerin toplandığı alana da veri tabanı denilmiştir.

Veri tabanları hakkında etrafımızda bir çok örnek vardır. Bu örneklerden bir tanesi ise bankalar ve banka sistemleridir. Bankalar milyonlarca müşterisi olan kuruluşlardır. Banka müşterisi, hangi banka şubesine giderse gitsin verilerine direkt olarak ulaşabiliyor. Bunun sebebi ise tüm banka şubelerinin aynı veri tabanı üzerinden çalışıyor olması. Tüm kişisel bilgiler, hesap bilgileri, bakire – limit bilgileri ve diğer bir çok bilgi aynı veri tabanı üzerinde toplanıyor. Bu sayede, bahsedilen veri tabanına erişen kişi, müşteri hakkında bilgileri güncel bir şekilde alabiliyor. Bu durumun aynısı hastane gibi alanlarda da karşımıza çıkıyor. Veri tabanları, veri bütünlüğünü, doğruluğunu sağlar, veri tekrarını önler.

Bu noktada veri tabanı uygulamaları ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi düz dosya veri tabanı, diğeri ise ilişkisel veri tabanı. Düz dosya veri tabanlarında tüm kayıtlar tek bir tabloda tutulmak zorundadır. O yüzden veri tekrarı kaçınılmazdır. Bu tür veri tabanlarına örnek Excel ve Word program çıktıları örnek gösterilebilir.

İlişkisel veri tabanı olarak Türkçeleştirilen Relational Database, düz dosya veri tabanlarından çok daha farklıdır. Bu veri tabanında birden fazla tablo bulunur ve tablolar arasında belirli bir ilişki bulunur. MsSQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Berkeley, Firebird, Sybase, Ms Access gibi veri tabanları, ilişkisel veri tabanlarına örneklerdir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) Nedir?

SQL veri tabanı Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) Nedir?

Bir veri tabanının oluşturulması, yeni kayıtların eklenmesi ve var olan kayıtların güncellenmesi gibi, işlerin yönetilmesini sağlayan bir sistem vardır. Bu sisteme ‘veri tabanı yönetim sistemi’ yani Database Management System (DBMS) denir. Bahsettiğimiz Database Management System, ilgili veri tabanını kullanarak yazılım geliştirilmesini, veri tabanının yönetimini, performans ölçümlerinin yapılmasını, güvenliğinin sağlanmasını, gerektiği zaman analizlerin yapılmasını kolaylaştırmak için kurulur. Kısaca, veri tabanı yönetim sistemi, kullanılacak olan yazılımlar arasında ki iletişimi ve düzeni sağlar.

SQL veri tabanının asıl kullanıldığı yer, veri tabanlarıdır ve veri tabanında saklanan veriyi işlemek için ihtiyaç duyulmaktadır. Verilerin hedeflenen görev tanımı içinde modellenmesini sağlar. Bu yüzden bir çok sektörde kullanılır. Bu hali ile bir çok meslek için gerekli gösterilir. İyi bir yerden eğitim alındığı taktirde kendinize bir çok farklı sektörde iş bulabilirsiniz.