Sistem uzmanı

Teknolojinin hızla gelişmesi beraberinde yeni iş alanlarının da doğmasını sağlıyor. Ülkemizde bilgisayar bağlantılı sektörlerin son yıllarda büyük ilerleme sağlaması ile sistem uzmanı da bir meslek olarak popülerlik kazanıyor. Bilgisayar sistemleri uzmanları bilgisayarları ve işverenlerin işlerini yürütmeleri için ihtiyaç duydukları yazılımın sorunlarını giderir, analiz eder, planlar ve yükler. Maliyetleri belirlerler; teknoloji ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli olanı uygulamak için şirket yöneticileriyle birlikte çalışır. Personel ve iş dünyasının hem kısa hem de uzun vadeli bilgisayar ve yazılım ihtiyaçlarını hedef odaklı bir şekilde planlar. Bu yazıda, sistem uzmanlığının tanımını ve temel sorumluluk alanları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Sistem Uzmanı Tanımı

Bir sistem uzmanı, genel yönetim altında, geniş bir alan ağı (WAN) veya büyük bir yerel alan ağı (LAN) üzerindeki bilgisayar ekipmanı ve uygulamalarını kullanan departman personeline teknik destek, eğitim ve yönlendirme sağlar. Ayrıca, bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili sorunları kurar, test eder ve çözer; var olan yazılımı, bölümlerin veri tabanı gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenler; Intranet ve Internet Web sitelerini geliştirir ve bakımını yapar ve gerektiğinde ilgili görevleri yapar.

Bu sınıftaki pozisyonlar, büyük kullanıcı gruplarını ve birçok farklı uygulamayı destekler. Görevliler, önemli bir bilgi teknolojisi sistemleri ve yöntemleri bilgisinin yanı sıra departman operasyonlarının bilgisini kullanarak bir bölümün bilgisayar sistemlerindeki değişiklikleri veya ilaveleri değerlendirir ve önerir. Görevliler ayrıca, LAN’lar / WAN’ların yönetilmesi gibi, atandıkları bölümün gerektirdiği şekilde özel görevler de yaparlar: Web siteleri geliştirmek; ve veri tabanı sorguları yazmak, veri tabanı raporları tasarlamak ve üretmek ve bölüm veri tabanlarını değerlendirmek, değiştirmek ve sürdürmek. Görevliler atanan departman içindeki diğer pozisyonlardan gelen asgari teknik destekle çalışırlar.

Sistem Uzmanı Olmak İçin Temel Görevler

 • Tüm sistem donanım ve yazılımları korumak ve tüm yazılımlara düzenli bakım kurmak ve bunları uygulamak.
 • Yardımcı ekipmanları ilişkilendirmek ve tüm donanım ve yazılımı şirket genelinde yönetmek.
 • Tüm bilgisayar yazılımı ve donanımı için genel güvenlik önlemlerini ve standartlarını tasarlamak ve belgelendirmek. 
 • Tüm sistem ekipmanlarının en iyi şekilde çalışmasını sağlamak ve bu performansın sürdürülebilmesi için uygun tedbirleri almak. 
 • Tüm bilgisayar bilgilerini günlük olarak korumak ve ağ işlemlerine yönelik tüm belgeleri hazırlamak.
 • Sistemlerin etkin kullanımını sağlamak, tüm veritabanlarını ve uygulamalarını sürdürmek ve optimum verimliliği sağlamak için personelin eğitiminde görev almak.
 • Tüm bilgisayar bilgileriyle ilgili bilgileri koruyun ve müşterinin iş gereksinimlerine göre verimli yazılım ve donanımı kullanmasını ve mevcut sistemleri sürekli olarak gözden geçirmek.
 • Sistemlerin etkinliğini sürdürmesini ve tüm ekipman ve yazılımların analiz edilmesini sağlamak.
 • Tüm projeler için onay süreçlerini sürdürmek ve kolaylaştırmak ve People-soft sistemlerindeki faaliyet ve uygulamaları sürdürmek; sistemler için en iyi süreçleri oluşturmak.
 • Sistemler için tüm uygulamalarda konu uzmanlığını koruyun ve tüm yeni ve gelecek teknolojiler hakkında bilgi sahibi olun ve tüm üretim faaliyetlerine destek sağlayın ve BT sistemlerinde tüm teknik sorunları çözün.
 • Şirketin genel stratejisin ve hedeflerine uygun biçimde sistemler için araştırma yapmak ve gerekli teknik çözümleri uygulamak.
 • Şirket yönetimine düzenli durum raporları vermek ve sorunsuz iş akışı sağlamak için sistemler üzerinde çeşitli testler yapmak.

Sistem Uzmanlığı İçin Gereken Eğitimler

Sistem uzmanı olmak istiyorsanız, bilgisayar bilimi veya 4 yıllık lisans derecesi almanız gerekir. İşverenlerin genellikle bilgisayar bilimi veya sistem uzmanlığı eğitimi almış dolayısıyla eğitimini İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesine ilerleten bilgisayar sistemleri uzmanlarını seçtiğini unutmayın.

Lisans derecesini bilgisayar bilimi alanında çalışırken, yazılım mühendisliği, işletim sistemleri, bilgisayar programlama, iletişim, matematik, veri tabanı sistemleri ve veri ağları alanlarında ders alırsınız. Bir bilgi bilimi lisans programı, genel fizik, İnternet teknolojisi, bilgisayar sistemleri, matematik, sistem analizi ve veri tabanı teknolojisindeki derslerden oluşmalıdır. Tüm bunların yanında 

Bir MBA bilgisayar bilimi programındaki zorunlu dersler arasında stratejik yönetim, işletme ekonomisi, pazarlama yönetimi, ileri bilgisayar ağı, finansal yönetim ve ileri yazılım mühendisliği sayılabilir. Bilgi sistemlerindeki MBA programları aynı zamanda kablosuz ağlar, sistem entegrasyonu, tedarik zinciri yönetimi, iş süreci inovasyonu, BT proje yönetimi ve bilgi sistemleri stratejisi derslerini içerebilir.

Bir önceki yazımıza  https://smartpro.com.tr/influencer-marketing-nedir/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.