nat-ve-pat-nedir

Öncelikle SmartPro sayfası takipçilerine merhaba. Bu makalemizde sizlere önemli ve özet noktalarıyla beraber NAT ve PAT teknolojilerinden bahsedeceğim.

NAT ve PAT nedir, nerelerde ve ne için kullanılır ama öncesinde bu teknolojileri açıklayalım ve önemli noktaları üzerinde duralım.

 

1 ) NAT ( Network Address Translation / Ağ Adresi Dönüştürme) :

NAT’ın görevi genel olarak  yerel network’ümüzde  sahip olduğumuz Private ( Özel) IP adresimizi yönlendirilebilir ( Routable ) Public ( Genel ) ip adresine çevirmektir.

 

Bu Teknolojiyi kullanabilmemiz için kullandığımız  cihazımızın içinde NAT yazılımı olması gereklidir.

 

NAT genel olarak komşu network  ile sadece tek bir bağlantısı olan network sınırında etkin edilir. Bu olaya STUB network denilmektedir.

 

Host yani kullanıcı dışarıya bir veri yollamak istediğinde bu veriyi ilk önce bulunduğu network’ü diğer bir network’e bağlayan Router’ın ilgili portuna iletir.

 

Sınırda bu translate görevini yapan Router’a Border Gateway Router denir. NAT yapılacak sınır nokta işte bu Router üzerindeki yapılandırmada anlam bulur.

 

Border Gateway Router stub networkdeki hostların private ip adreslerini ; ki bu evimizdeki modemlerin genelde bize dağıttığı 192.168.0’lı İp’ler gibi düşünebilirsiniz ; translate yapıp  karşı tarafın anlayabileceği genel ( Public ) ip’lere çevirmektir.

 

Stub network dediğimiz olay genellikle çok sayıda routerin tek bir routerden diğer routerlerle haberleşmesi denilebilir ve stub network içinde bulunan routerlerin cpu’larının çok fazla yorulmaması adına bu network’lerde auto summarization yapılabilir çünkü diğer network’leri bilmek zorunda değiller.

 

 

 

Inside local,address : Networkunuz içerisinde kullandığımız  ip adresidir. Bu İp adresleri PUBLIC İp adresi olamazlar.

 

Inside global address : network’ümüzdeki  özel yani Private İp  adresine sahip   host’ların internete çıkarken kullandıkları ve NAT tarafından verilen, atanan ip adresleridir. Bu adresler genel yani Public adreslerdir.

 

Outside Local Address : Dışarıdaki hedef yani varmak istediğimiz host’un IP adresi anlamındadır.

 

Outside Global Address : Dışarıdaki bir network adresinin içerisinde bulunan host’a  yani kullanıcıya atanmış IP adresi anlamına gelir. Bu IP’yi kullanıcı beliler.

 

 

Aşağıda örnek bir NAT şeması yer almaktadır :

NAT üç şekilde yapılır :

 

1-Static NAT = Local deki ıp yi dışarıdaki ıp ye birebir çevirmedir ve sadece kendi tanımladığımız ıp ler reel ıp ile internete çıkabilirler.Pek kullanışlı değildir.
2-Dynamic NAT = Bir havuz oluşturarak dinamik olarak içerdeki adresleri bu havuzdaki dış IP bloklarıyla eşlemedir.Hemen hemen Static NAT ın aynısıdır fakat dinamiktir.

Hangi ıp ilk önce eşleşirse ilk önce internete o çıkar.Birden fazla reel ıp varsa o zaman duruma göre hepsi çıkabilir.Şu anda herhangi bir yerde kullanımı yoktur.

 

3-NAT Overload (PAT,NAPT) = IP artı portların değiştirilmesi denebilir.65535-(eksi) 1024 tane bilgisayar aynı anda portu kullanabilir.Herbirisi aynı ıp yi farklı portlardan

kullanarak internete çıkar.Router, kaynak ıp ve kaynak portu değiştirir,kendi üzerindeki NAT tablosuna yazar.

 

NAT işlemi şu sıra ile gerçekleşir;

1- İç taraftan bir istemci dış taraftan bir web sunucusuna bağlanmak ister.

2- İlk paket yönlendiriciye geldiğinde, yönlendirici NAT tablosuna bakar.

3-Statik olarak eşleme yapılırsa, yönlendirici ilgili IP adresi ile çevirme işlemini yapar ve gerekli yere yönlendirir. Statik eşleme yapılmazsa, IP adresi havuzumuzdan boşta duran bir IP adresi ile eşleştirir. Bu durumda sadece geçerli olan bağlantı için tabloya bir eşleme kaydı girilir.

4- Web sunucu paketi alır ve dış taraftaki ilgili IP adresine cevap gönderir çünkü çevirim olmuştur ve web sunucusunun bizim iç taraftaki ağımızdan haberi yoktur.

5- Yönlendirici, tablosundaki iç taraf – dış taraf eşlemelerine bakar ve bu paketi iç taraftaki gerekli yere yönlendirir.

6- Bundan sonra bağlantı bitene kadar bu şekilde devam edecektir. Bittiğinde değişken (dynamic) NAT yapılmışsa bu kayıt bir dahaki bağlantıya kadar tablodan silinir.

 

 

2) PAT ( Port Adress Translation) :


            Port Adress Translation , port address translation kelimesinin kısaltılmasıdır. Nasıl ki, NAT’da iç ağdan dış ağa bağlanırken, iç ağdaki bilgisayarların ip adresleri değiştirilerek dış ağa bağlanması sağlanıyorsa; PAT’da da dış ağdan iç ağa bağlanırken dış ağdan gelen bağlantının port adresi değişime uğrar. NAT ile birlikte kullanılır.

Diğer bir ismi de Overloading’ dir (Aşırı yükleme). Bir tane public IP adresi vardır ve içeride bulunan istemciler dışarı bu IP adresini kullanarak çıkarlar.

 

Burada tek fark iç tarafın kullandığı port ile NAT işleminden sonra dış tarafın kullandığı port (kapı) numarasının birbirlerinden farklı olmasıdır.

 

 

Normalde istemciler bir yer ile bağlantı kurduğunda (HTTP sunucusu) onun 80 numaralı portuna (kapı) gider.

 

Aşağıda PAT örnek şeması yer almaktadır :

 

Buna hedef port (destination port) denir. Buraya giderken kendilerinden de bir port açarlar.

 

Buna da kaynak port (source port) denir. Kaynak port 1024 ile 65535 arasında herhangi bir port olabilir. Bu TCP oturumu (TCP Session) kurulması için bu gereklidir.

 

PAT işlemi şu sıra ile gerçekleşir;

1- İç taraftan bir istemci dış taraftan bir HTTP sunucusuna bağlanmak ister.

2- İlk paket yönlendiriciye geldiğinde, yönlendirici NAT tablosuna bakar.

3- Yönlendirici (router) iç tarafın IP adresini ve port numarasını NAT tablosuna yazar. Sonra yönlendirici iç taraftaki IP adresi ile port numarasını dış taraftaki ile çevirime sokar. Bu işlemden sonra artık HTTP sunucuna giden IP adresi ve kaynak port farklı olacaktır.

4- HTTP sunucu paketi alır ve dış taraftaki ilgili IP adresine cevap gönderir çünkü çevirim (translation) olmuştur ve HTTP sunucusunun bizim iç taraftaki ağımızdan haberi yoktur.

5- Yönlendirici, tablosundaki iç taraf – dış taraf eşlemelerine bakar ve bu paketi iç taraftaki gerekli yere yönlendirir.

6- Bundan sonra bağlantı bitene kadar bu şekilde devam edecektir. Bittiğinde bu kayıt bir dahaki bağlantıya kadar veya farklı bir bağlantı isteği gelene kadar tablodan silinir.

 

Bir sonraki Makalemizde farklı bir konuda görüşmek üzere teknolojiyle ve merakla kalın.

Bir önceki yazımıza https://smartpro.com.tr/windows-server-2016-ile-gelen-yenilikler/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.