Logo tasarımı

Bu işe merak duyan, ilgilenen veyahut gördüğü tasarımlar üzerinden, logo tasarımı nasıl yapılır acaba? diye mutlaka içten içe sormuşsunuzdur. İşte o iç sesinizi duyduk ve size çok beğendiğiniz, aşık olduğunuz, ‘Bunu ben de yaparımki’ dediğiniz logoların tasarım süreçlerini enine boyuna aktarmaya geldik. Peki logo nedir, logo tasarım çeşitleri nelerdir, bir logo tasarımı nasıl olmalıdır bir de bizden dinleyin:

Logo, bir markayı diğer işletmelerden ayıran, firmanın imajını ifade eden, markanın varlığını harf, simge veya görsel kullanılarak oluşturulan özgün çizim modeline denir.

Bir işletmenin mekan, ürün, eleman ihtiyacı kadar işletmenin belirlediği hedefler doğrultusunda bir logo tasarımına ihtiyaç duyar.

Ticaretin var olduğu günden bu yana bir markayı rakiplerinden ayırmak için kullanılan en önemli faktördür. Okuryazarın az olduğu, eğitim seviyesi düşük olduğu dönemlerde ürünleri diğer markalardan veya işletmelerden ayırmak için yapılan işaretlemeler veya simgeler, günümüzde modernleşerek şu anki halini almıştır.

Farklı renk, imge, çizgi veya yazı karakterlerinden oluşan logo tasarımları işletmelerin kurumsal kimliğini yansıtmaktadır. Kurumsal kimliklerde en önemli aşama logo tasarım aşamasıdır ve bu doğrultuda yapılan tasarım kurumsal firmanın bir parçası olarak, firma imajına uygun izler taşır. Logo, işletmenin hedef kitlesine iletmek istediği mesajı veren en temel stratejik çalışmalıdır.

 LOGO TASARIM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1- Amblem – Arma

Logo kavramının ortaya çıkmasında büyük katkısı olan amblem, tasarımlarda kullanılan en eski logo türü olarak görülmektedir. Amblem, arma veya mühür olarak da bilinmektedir. Amblem tasarımında yazı ve grafik hatlarının sınır içerisinde arada verilir. Amblemde yazı veya herhangi grafik ögenin çıkartılması, amblem formunu bozmaktadır. Amblemler, logo tasarımında markaya hem klasik bir tarz hem de kaliteli bir görüntü kazandırır.

2- Logotype Metinsel- Yazısal Tasarımlar

Logotype tasarım, yazınsal, metin bazlı logo çeşidi olmakla birlikte, logo tasarımında firmanın hedef kitlesine ve imajına uygun olarak kullanılan tipografi modelleri ile özgünlük katar. Logotype sadece yazılardan oluşup, herhangi bir görsel öge veya grafik hatları bulunmamaktadır.

Wordmark, Lettermark, Monogram Logo Tasarım Çeşidi

Logotype tasarımın alt başlığı olan wordmark / işaret deseni bulunmaktadır. Logotype için geçerli olan her şey, wordmark ögesi için de geçerlidir. Lettermak logo, ait olduğu şirketim adı uzun ise sadece baş harflere yer verilerek yapılan logo tasarımıdır. Monogram logo tasarım ise çalışmada en az 2 hark kullanılarak yapılan tasarım türüdür.

3- Sembol Logo Tasarım

Sembol logo tasarımlarda ön planda olan fikri logo tasarımının içerisinde alarak kitleye ulaşmayı hedefleyen , marka adı kullanılmadan da yapılarak markayı temsil eden tasarım türüdür. Sembol logo, negatif alan kullanılarak oluşturulur. Bu tarz tasarımlarda tarz, yöntem ve grafik ögelere daha fazla dikkat edilerek kurumsal kimlik imajından çıkılmamalıdır.

LOGO TASARIMI NASIL OLMALIDIR?

Sadece bir logo değil, aynı zamanda etkileyici ve dikkat çekici bir logo tasarımı yapmak istiyorsanız şunlara dikkat etmelisiniz:

  1. Sade ve dikkat çekici akılda kalıcı çizgi çalışması yapılmalıdır. Logo tasarımında anlaşılır, sade ve alın olarak yapmak tasarımda dikkat çekiciliği arttırmaktadır.
  2. Orijinal ve kendine özgü bir tasarım yapmayı hedefleyin. Orijinal logolar firmaların vizyonuna katkı sağlayarak kalıcılığı arttırmaktadır. Herhangi bir çağrışımdan uzak olarak ayırt edici bir tasarım sunulmalıdır.
  3. Logo tasarımlarında minimal eserler, zihindeki kalıcılığı arttırmaktadır. Detaylarla yormadan , estetikten yoksun karmaşık logo tasarımları yerine minimal anlayıştaki tasarımlar her zaman çarpıcılığı arttırmaktadır.
  4. Her firmanın hitap ettiği hedef kitle, kültürel yapışımdaki dimanizm farklılık göstermektedir. Bu durumda logo tasarlarken, belirlenen hedef kitlenin kültürel olgusu dikkate alınarak mesajın doğru iletilmesine dikkat edilmelidir. Kitlenin kendini marka ile özdeşleştirdiği renk ve imgeler kullanılarak, marka ile olan duygusal bağı güçlenmesine katkı sağlar.
  5. Logo tasarımları belirtilen hedef kitlede bütün yaş ve kültürlere hitap edecek şekilde bütünleştirici bir olarak yapılmalıdır. Logoda, herkesin ortak mesajı çıkaracağı, bütüncül bir tasarım gerçekleştirilmelidir.

LOGO TASARLARKEN TASARIMCININ YAPMASI GEREKENLER

  1. İlham alın: İlhamın nereden geleceği hiç belli olmaz. Seyahat ederken veya kafede otururken, ilginizi çeken her şey sizin için bir ilham kaynağı olabilir.
  2. Logolar ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışın: Bir logo tasarımın nasıl olmalı veya nelere dikkat edilmesi gerektiği, logo tasarımındaki detayları( özgünlük, matıklı olması) öğrenmeyi elden bırakmayın. Logo il ilgili öğreneceğiniz her şey, size sade, özgün bir tasarım oluşturma sürecinde katkı sağlayacaktır.
  3. Kendi tasarım sürecinizi belirleyin: Kendi programınızı düzenlemeli ve kendi iş yapma alışkanlıklarınıza göre bir çizelge oluşturmalısınız. Böylelikle yapılacak iş bilgisine, tasarım aşamasına, düzenleme ve sunuma hakim olabilir ve herhangi bir olumsuz durum için zaman kazanabilirsiniz.
  4. Renk kullanımına özen gösterin: logo tasarımlarının görsel tasarım sürecinde algı sürecini belirleyen ve dikkat çekiciliği oluşturan belki de en önemli etken tasarımdaki renk kullanımıdır. Tek düze renk kullanımı yerine zıt renk kullanımı veya kendi belirleyeceğiniz özgün, ilgi çekici renk kombinasyonu oluşturmalısınız.
  5. Doğru yazı tipini belirleyin: Firmanın duruşuna, misyonuna ve hedef kitleye uygun, markanına ürününe ifade eden, markanın kimliğine uygun olan yazı tipi bulun. Yazı tipinin, sadece, anlaşılabilir ve okunabilir olmasına dikkat edilmelidir.

Logo Örnekleri

Logo tasarımıLogo tasarıımı fonuLogo tasarlama örneği

Bir önceki yazımıza https://smartpro.com.tr/uygulama-nasil-yapilir/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.