İş zekası uzmanı, şirketin operasyonlarının genel karlılığını artırmak için sistemler geliştirmektedir. Bu sistemlerin uygulanmasında da sorumlu olan bu uzmanlar mühendisin altında denetim yaparlar. Ona göre teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla çok sayıda yeni mesleğe ve kariyere merhaba dedik. Bu yeni iş kollarından biri de iş zekası uzmanlığı. Peki nedir bu uzmanlık? Ne iş yapar? Sorumlulukları nelerdir? Bu tür en çok merak ettiğiniz soruları bu yazımızda sizler için araştırıp derledik. İşte detaylar…

İş zekası uzmanı nedir?

Şirketler her geçen gün iş stratejilerinin belirlenmesi ve verilerin analiz edilmesi için iş zekası uzmanı istihdam ediyor. İş zekası uzmanı en çok perakendecilik, bankacılık ve finans sektöründe rağbet görüyor. Bu uzmanlık günümüzde popülerliği gitgide artan mesleklerdendir. Şirketler günümüzde sıklıkla analitik düşünebilen, iyi İngilizce konuşabilen iş zekası uzmanı arıyor. Bu uzmanların yardımıyla şirketler verilerini hızlı ve kolay bir şekilde yorumlayabilir. Dolayısıyla analizler yardımıyla daha kolay gelecek planlamaları yapar ve karar alır. Bu uzmanlar müşterilerinin davranışına göre bir plan ve öngörü oluşturur. Ona göre hareket ederek müşteri memnuniyetini sağlar. Dolayısıyla satışların da artmasını sağlar. İş zekası uzmanları bir şirket için değerli elemanlardır.

İş zekası uzmanı ne iş yapar?

Bu uzmanlar bir şirketin operasyonlarının genel olarak kar durumunu arttırabilmek amacıyla sistemler geliştirir. Bu sistemlerin uygulanmasını sağlayan kişilerdir. Uzmanlar kurumların stratejilerini belirler. Dolayısıyla tüm faktörlerin işlendiği verilerin yorumlandığı bir rapor hazırlar. Bir iş zekası uzmanları kendini geliştirdiği farklı alanlarda edindikleri bilgiler ile birlikte bilişim teknolojilerini bütünleşmiş ederek iş zekasını kullanıp, tüm sürecin yönetilmesini sağlarlar. İş zekası uzmanları bir şirketin hal ve hareketlerini, adımlarını, stratejisini belirleyerek adımlar atılmasını sağlar. Dolayısıyla bir şirketin geleceği hakkında en doğru kararlarını alabilmeleri için mevcut ve geçmiş zamanın verilerini toplayarak çeşitli yazılımların kullanılmasıyla elde edilmiş olan verilerin anlamlı olan bilgilere dönüşmelerini sağlayan verilerin yönetim süreçlerini yönetirler.

İş zekası uzmanı sorumlulukları

  • Stratejik karar verme sürecini desteklemek için finansal veri analizi gerçekleştirmek,
  • İş zekası kalitesini artırmak,
  • Verilerin toplanması ve analiz edilmesi ile ilgili prosedürler oluşturmak,
  • Yeni veri analizi süreçleri geliştirmek,
  • Tüm verilerin toplanması ve kullanılması da dahil olmak üzere veri ambarını denetlemek,
  • Yıllık bütçeleme süreci için gelir tahminleri geliştirmek,
  • İş zekası verilerinin toplanması ile ilgili öncelikleri belirlemek veya firma beklentilerini yönetmek için ilgili departmanlarla iş birliği içerisinde çalışmak,
  • İş zekası analizlerine yönelik periyodik raporlar oluşturmak,
  • Şirket veri gizliliğini korumak,
  • Mesleki gelişimi sürdürmek.

Bu mesleğin erbabı olmak istiyorsanız, bunu kendi imkanlarınızla da gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir mecburiyete ihtiyaç yoktur. Herhangi bir üniversiteden dört senelik eğitim alan İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve bu bölümler ile ilgili bölümlerden mezun olan bir kişi bu mesleğin uzmanı olarak çalışabilmektedir. Aynı zamanda üniversiteler ile çeşitli eğitim akademileri de İş Zekası ve Raporlama eğitimleri verebilmektedir. Eğitim alan kişilere sertifika da verebilmektedir.

Uzmanın görev ve sorumluluklarına gelecek olursak, bu uzmanlar birer mühendislik birimidir. Finansal verilerin analizini yaparak stratejik karar verme sürecini destekler. İş zekasının kalitesini arttırırlar. Verilerin toplanıp analiz edilmesi için süreç geliştirirler. Dolayısıyla tüm veri deposundan sorumludur. Yıllık bütçeleme süreci için gelir tahmini geliştirirler. İş zekasının verilerinin toplanabilmesiyle ilgili önceliklerin belirlenmesini ya da firmanın beklentilerini yönetebilmek amacıyla ilgili departmanlar ile iş birliği içinde çalışırlar. İş zekası analizlerini içeren periyodik raporları oluştururlar. Şirketlerin veri gizliliğini korurlar Mesleki gelişimlerini sürdürürler.