Smartpro İnsan Kaynakları olarak;

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda “doğru zamanda doğru iş için doğru insan” ilkesini izleyerek insan kaynağı ihtiyacını nitelikli iş gücü ile karşılamak; çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak; çalışanlarımızın yükselmelerine, başarılı olmalarına, performanslarının değerlendirilmesine ve memnuniyetlerini arttırmaya olanak sağlayacak sistemler geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

Sektördeki nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı; Şirketimizi geleceğe taşıyacak yenilikçi eğitim anlayışı değerlerine sahip, şirket kültürümüze uyumlu, işe en uygun nitelikteki işgücünü bilimsel yöntemlerle seçmeyi ve doğru pozisyon için işe almayı hedefliyoruz.

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK

Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
Çalışanlarımızın gelişimi için gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek sorumluluğumuzdur.

KURUM ORGANİZASYONU GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK

Şirketimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması; yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve şirketimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri önceliğimizdir.

İnsan Kaynakları Başvuru Formu

Kendiniz ve Başvuru Hakkında Kısa Bilgi

Bilgileriniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ile korunmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bahariye Cad. Kırtasiyeci Sok. No: 50 Kadıköy / İstanbul