Altı başlık altında topladığımız iş zekası eğitimi programında, iş zekası uygulamalarında kullanılan her türlü bileşeni detaylı olarak inceleyip, bunların nasıl geliştirilip devreye alınabileceğini göstereceğiz.

Microsoft Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezi SmartPro Bilgisayar Akademisi "Veri Yönetimi ve İş Zekası Raporlama" kayıtları başladı!
Aşağıdaki formu doldurun, eğitim danışmanlarımız sizinle en kısa sürede irtibata geçsin ve tüm sorularınızın yanıtlasınlar.

Bilgileriniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ile korunmaktadır.

İş Zekası (Business Intelligence) Nedir?

İş Zekası – Business Intelligence (BI): Verileri (erp, database, excel, internet, vb) tek bir tablo içerisine alıp, modelleyerek analiz ettikten sonra; elde edilen verilerin raporlar, özetler, tablolar, grafikler, çizelgeler halinde anlamlı hale getirilmesini sağlayan süreçlerin bütünüdür.

Şirketlerin doğru ve etkili karar vermesinde önemli katkısı olmakla beraber kendi içinde, otomatik olarak, bilgilendirme, bildirme ve iç görü özellikleri ile iş hayatını kolaylaştırmaktadır.

İş zekası araçları içerisindeki en esnek ve kullanışlı ürünlerden bir tanesi de Microsoft’un geliştirdiği POWER BI uygulamasıdır.

Veri Yönetimi ve İş Zekası Raporlama Eğitimi

İş Zekası Eğitiminin 5 temel Özelliği

 1. Raporlama
 2. Bilgilendirme
 3. Bildirim ve Uyarı
 4. İç Görü
 5. Görsel Kullanışlılık
EĞİTİM ADI (BİREYSEL) SÜRE
Excel’de Uzmanlık Seviye Eğitimi 10 Saat
SQL İle Veritabanı Yönetimi Eğitimi 30 Saat
VBA Makro İle Kodlama Eğitimi 50 Saat
Excel’de Dashboard Raporlama Eğitimi 10 Saat
Excel’de İş Zekası Araçları Eğitimi 10 Saat
PowerBI İle İş Zekası Uygulamaları Eğitimi 10 Saat
TOPLAM 120 Saat

Veri Yönetimi ve İş Zekası Eğitimi İçeriği

Excel’de Uzmanlık Seviye Eğitimi (10 SAAT)

Gelişmiş (İsteği Uyarlanmış) Hücre Biçimlendirmeleri

 • İsteğe göre hücre biçimleri oluşturma

Durum Çözümlemeleri

 • Senaryo Yöneticisi
 • Hedef Ara
 • Veri Tablosu

Excel’de Eklenti Kullanımı

 • Çözücü (Solver) Eklentisi

İç içe Formüller Kullanarak Arama Yöntemleri

 • İçi içe Düşeyara ve Yatayara Fonksiyonlarının Kullanımları
 • İndis ve Kaçıncı Fonksiyonlarının Birlikte Kullanımları
 • Düşeyara ve Kaçıncı Fonksiyonlarının Birlikte Kullanımları
 • Eleman ve Kaçıncı Fonksiyonlarının Birlikte Kullanımları
 • Dolaylı ve Adres Fonksiyonlarının Birlikte Kullanımı

Excel’de Faiz Hesaplamaları

 • Devresel_ödeme
 • Ana_para_ödemesi
 • Faiztutarı

Hata Denetimi Fonksiyonlarının Veri Doğrulamalarda Kullanımı

 • EğerHata Fonksiyonu
 • EMetinse Fonksiyonu
 • ESayıysa Fonksiyonu

Zaman Fonksiyonlarının Kullanımı

 • Bugün, Şimdi, Gün, Ay Yıl, Saat, Dakika, Saniye Fonksiyonları
 • İşgünü, Tamişgünü, Haftasay, HaftanınGünü Fonksiyonları

SQL İle Veritabanı Yönetimi Eğitimi (30 Saat)

Veritabanına Giriş

 • Veri Nedir?
 • Veritabanı Nedir?
 • Veritabanı Yöneticisi Kimdir?

SQL Server Management Studio

 • Microsoft SQL Server Management Tanıtımı
 • MS-SQL Server Management Sürümleri
 • MS-SQL Server Arayüzü

Normalizasyon İşlemleri

 • Normalizasyon Nedir?
 • 1NF
 • 2NF
 • 3NF

Transact SQL Sorgulamaları

 • SQL Dili
 • T-SQL Dili Sorgulamaları
 • Data Definition Language (DDL)
 • Data Manipulation Language (DML)
 • Data Control Language (DCL)

Veritabanı ve Tablo Oluşturma

 • Veritabanı Oluşturmak
 • Tablo Oluşturmak
 • Alanlar Oluşturmak

SQL Veri Tipleri

 • Tam Sayı Tipleri
 • Ondalıklı Sayı Tipleri
 • Tarih ve Saat Tipleri
 • Metinsel Tipler

Constraint Kullanımı

 • Primary Key Constraint
 • Foreign Key Constraint
 • Unique Constraint

Select Deyimi ile Veri Sorgulama

 • Select Deyiminin Kullanımı
 • Select Deyiminin Yapı taşları
 • Temel bir Select ifadesinin yazımı
 • Takma Ad tanımlama

Sıralama ve Filtrelemeler Yapma

 • Order by ile sıralama
 • Distinct ile tekil veriler çekme
 • Top Komutu ile filtreleme

Where Komutu ile Filtreleme

 • Where Komutunda Operatörlerin Kullanımı
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • In ve Not In Operatörü
 • Like Operatörü

Gruplama ve Toplama Fonksiyonları ile Filtreleme İşlemleri

 • Group By kullanımı
 • Aggregate Functions (Toplam Fonksiyonları) Kullanımı
 • Group By ve Count / Sum / Average Kullanımı
 • Group By ve Min / Max Kullanımı
 • Group By ve Having Kullanımı

Mantıksal Fonksiyonların Kullanımı

 • IF (Eğer) yapısının kullanımı
 • Case When yapısının kullanımı

Birden fazla Tablo üzerinde sorgular oluşturma

 • Join Kavramı ve Join Çeşitleri
 • Inner Join
 • Left Outer Join
 • Right Outer Join
 • Full Outer Join

Alt Sorgular ile Çalışma

 • Sub Query Kullanımı
 • Correlated Sub Query Kullanımı

Insert, Update, Delete Deyimlerinin Kullanımı

 • Insert Komutu
 • Update Komutu
 • Delete Komutu

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Yazma

 • Scaler Valued Functions
 • Table Valued Functions

Saklı Prosedürler Yazma (Stored Procedure)

 • Stored Procedure Oluşturmak
 • Stored Procedure Çağırmak

View Sorgu Yapıları

 • View Sorgusu oluşturmak
 • View Sorgusunu Çağırmak

Eğitim ile ilgili diğer tüm bilgileri aşağıdaki PDF’ler yardımıyla edinebilirsiniz.

PDF 1:

Veri Yönetimi ve İş Zekası Raporlama

 

PDF 2:

Excel_Makro_İsZekasi