C# yazılım dili ile Console ortamında geliştirilen bu program,dizileri (arrays),sınıfları (classes),kapsüllemeyi (encapsulation),döngüleri (loops) ve string değişkenlerin önemli metodu Split’i içerir. Kullanıcıdan alınan toplam ders saatiyle haftalık 25 saatlik bir ders programı oluşturur. 25 saatten fazla yapılan kullanıcı girişlerini reddeder. Ders programını oluştururken,derslerin zamanlarının belirlenmesi için Random sınıfı kullanılır. Döngü içinde döngü,Random sınıfı ve dizilerle beraber, temel algoritma bilgisini oturtmak için oldukça yararlı bir uygulama örneğidir.

Net framework