Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Biliyoruz, meslek hayatınıza yeni bir sektör ile devam etmek istiyorsunuz, bu neden bilgisayarlı muhasebe kursu ile olmasın? Biz de uzun bir araştırma sonucu size uygun olan mesleğin bilgisayarlı muhasebe kursu aldıktan sonra yeni bir atılım ile  başlayacağınız müjdesini verebiliriz.

Birey olarak bilmediğimiz bir mesleği yapmak, hatta başlamak bile gözümüzde o kadar büyür ki, bir kara delik gibi bilinmeyenin korkusuna kapılırız. Bu kadar korkmaya gerek biz. Biz size yol göstereceğiz.

E tabi başlamak, başarmanın yarısıdır değil mi ? O zaman bilgisayarlı muhasebe kursu nedir? Nerelerde çalışır? Kimler bu kursa katılabilir, bir koşulu var mı? Kursta neler öğrenebiliriz? Bir bakalım :

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

Bilgisayarlı muhasebe, emel olarak bilgisayar kullanımlı olan, Eta, Logo, Mikro ve Nebil programları ile işletmelerin ticari hayatlarını ve kamu ile olan ilişkilerini sistematik olarak devam ettirebilmeleri; işletmelerin finansal açıdan durumlarının tespiti ve gelecek süreçteki faaliyetlerinin planlanması için gereken bilgi ve raporların hazırlanmasının yapılmasına denmektedir.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU NEDİR?

Temel giriş seviyesinde bilgisayar kullanmayı bilen kişilere, Eta Ticari Muhasebe (Şirket veya kurumlara stok, cari, fatura, muhasebe, işletme defteri hesaplarını sistematik bir şekilde bilgisayar ortamında kayıtlanmasını sağlayan program), Logo Go Ticari Muhasebe (İşletmelerin e-Fatura (elektronik fatura) ve e-Defter (elektronik defter)’e geçiş süreçlerinde yardımcı olan, Firma açılması, Çalışma bilgilerinin oluşturulması, fişlerin doldurulması, stoklanma, stok tanımlarının yapılması, raporların incelenmesini sağlayan program), Mikro Ticari Muhasebe (işletmenin mali işlerinin verimli bir şekilde yöneten; faturaların, irsaliyelerin, çek ve senetlerin işlenme işlemi, banka hesaplarının takibi ve buna benzer mali işlerin raporlar halinde oluşturulabilmesi) ve Nebim ( Perakendeci, toptancı ve üreticiler için geliştirilen satın alma, üretim, finans yönetimi ve satış gibi kadar işlerin süreçlerini, bir platform üzerinden entegre olarak yöneten ERP yazılımı)programları öğretilerek, işletmelerin mali sorumluluklarını alarak anlık durum tespiti yapılarak, gelecek faaliyetlerin planlanması için gereken bilgi ve raporların hazırlama becerilerini kazandıran eğitim sürecidir.

Bilgisayarlı muhasebe kursunu alanların güncel, teknik ve teorik bilgiler aktarılarak; maliyet,pazarlama, dış ticaret, tek düzen hesap planlanması finansal raporlamalar gibi temel alanlara gereklibilgi akışını profesyonel olarak sağlayabilmelerini hedeflemektedir.

 BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU KATILIMCILARI NERELERDE ÇALIŞMA İMKANI BULABİLİR?

Bilgisayarlı muhasebe kursu aldıktan sonra birçok alanda çalışma fırsatınız oluşmaktadır. Firmaların ön muhasebelerinde, mali müşavirlerin yanında,maliyet, şirketlerin pazarlama, dış ticaret, tek düzen hesap planı, finansal raporlamalar gibi temel departmanlarında çalışma olanağınız bulunmaktadır.

 BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSUNDA NELER ÖĞRENEBİLİRİZ?

Alacağınız bilgisayarlı muhasebe kurs eğitimine gittiğiniz yerden bağımsız olarak aslında öğrenilecek konuları genel olarak belli başlı temel başlıklar altında toplayabiliriz.

1.Tek Düzen Hesap Planlanması

 • Bilançonun temellerine göre hesap oluşturma
 • Gelir tablosunun hesaplanarak şekillenmesi
 • Maliyetin hesaplanması
 • Hesap kodlarının ayrıntılı olarak teorik ve muhasebe programları üzerinde etkin olarak anlatılması
 • Hesapların kayıt edilmesi, raporlanması

2.Ticari İşletme ve Tacirin Teorik Anlatımı

 • Ticari işletme nedir?
 • Tacir nedir?
 • Tacir olma şartları nelerdir?
 • Tacirin hakları nelerdir?
 • Tacirin sınıflandırılması nasıl yapılır?
 • Tacirin sorumlulukları nelerdir?
 • Vergi dairesine karşı sorumluluklar nedir?
 • Sosyal Sigortalar Kurumu’na karşı sorumluluklar nelerdir?

3.Muhasebe Evrakların – Defterin Teorik Anlatımı

 • Defter tutma yükümlülüğü
 • Tutumu zorumlu olan evraklar
 • Birinci sınıf tacirlerin tutmakta zorumlu olduğu defterler
 • İkinci sınıf tacirlerin tutmakta zorunda olduğu defterler
 • İşletme defterleri
 • Defterlerin onaylanması
 • Defterlerin kayıtta düzenlenmesi ve zamanı
 • Defterlerin saklanması ve ibraz edilmesinden oluşan muhasebe evraklarıdır

4. Muhasebede Kullanılan Belgeler

 • Fatura-fişler
 • Sevk irsaliye belgesi
 • İrsaliyeli olan faturalar
 •  Perakende satış belgeleri
 • Gider makbuzları
 • Serbest meslek makbuzları
 • Tahsilat makbuzları
 •  Belgelerin temininin sağlanması
 • Belgelerin saklanması ve ibraz edilmesinden oluşan belgelerdir.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSUNUN PROGRAMLARI

ETA  Ticari Muhasebe Programının Öğrenimi:

 • Firma tanımlamasının yapımı
 • Stok kart açılımın yapımı
 • Stok fişi doldurulmasının uygulanması
 • Raporların incelenme aşaması
 • Cari kartı açılımın yapımı
 • Cari hesap fişlerinin doldurulma işlemi
 • Raporların incelenmesi
 • İrsaliyelerin kesilmesi
 • İrsaliyelerin fatura olarak yapılması
 • Raporların İncelenmesi
 • Fatura Kesimi
 • Raporların incelenmesi
 • Müşterilerin çek-senet işlemlerinin yapımı
 • Firma çek-senet işlemlerinin yapımı
 • Kasa işlemlerinin uygulanması
 • Kasa kartı açılımının yapılması
 • Nakit ödeme ve tahsilatların kayıtlanması
 • Banka işlemlerinin yapımı
 • Genel muhasebe kayıtlarının yapımı ve raporlara bakımını içerir.

Logo Go Ticari Muhasebe Programı Öğrenimi:

Bilgisayarlı muhasebe kurslarında öğretilen bir diğer muhasebe programıdır. Genel hatları ile Eta ile benzerlik göstermekle birlikte çalışma şekilleri ve standartları farklılık göstermektedir.

 • Firma tanımlamasının yapımı
 • Stok kart açılımın yapımı
 • Stok fişi doldurulmasının uygulanması
 • Raporların incelenme aşaması
 • Cari kartı açılımın yapımı
 • Cari hesap fişlerinin doldurulma işlemi
 • Raporların incelenmesi
 • İrsaliyelerin kesilmesi
 • İrsaliyelerin fatura olarak yapılması
 • Raporların İncelenmesi
 • Fatura Kesimi
 • Raporların incelenmesi
 • Müşterilerin çek-senet işlemlerinin yapımı
 • Firma çek-senet işlemlerinin yapımı
 • Kasa işlemlerinin uygulanması
 • Kasa kartı açılımının yapılması
 • Nakit ödeme ve tahsilatların kayıtlanması
 • Banka işlemlerinin yapımı
 • Genel muhasebe kayıtlarının yapımı ve raporlara bakımını içerir.

Mikro Muhasebe Programının Öğrenimi:

Mikro muhasebe, işletmenin mali işlerinin verimli bir şekilde yöneten; faturaların, irsaliyelerin, çek ve setlerin işlenmesini, banka hesaplarının takibini ve buna benzer mali işlerin raporlar halinde oluşturulabilmesini sağlayan bir muhasebe programıdır. Bilgisayarlı muhasebe kursunun olmazsa olmaz, mutlaka öğrenilmesi gereken bir programdır.

Nebim Muhasebe Programının Öğrenimi

Perakendeci, toptancı ve üreticiler için geliştirilen satın alma, üretim, finans yönetimi ve satış gibi kadar işlerin süreçlerini, bir platform üzerinden entegre olarak yönetilen ERP yazılımlı bir programdır.

Şayet aklınızda bir yerlerde bir kursa başlama fikri var ise bilgisayarlı muhasebe kursuna giderek hem kendi mali hesaplarınızı daha rahat ve pratik bir şekilde yaparak zamandan tasarruf edebilir hem de kendinize yeni bir iş tanıma fırsatı oluşturursunuz. Şimdiden yeni işinizde başarılar dileriz.

Bir önceki yazımıza https://smartpro.com.tr/revit-ile-cizebileceginiz-kolay-cizimler/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.