big data nedir ve nasıl kullanılmaktadır

Herhangi bir işlem görmeden gözlem yoluyla veya ölçüm teknikleri ile elde edilen değerlere “veri” adı verilmektedir. Veri araştırmalarından, gözlemlerden, internetten, sosyal medyadan ve daha birçok ortamdan elde edilebilmektedir. Bu yazıda nasıl kullanıldığını anlatıyoruz.

  • *Statik veri
  • *Dinamik veri
  • *Ücretli/ücretsiz veri
  • *Açık veri
  • *Özel veri
  • *Büyük veri (big data)

Yukarıda ki terimler verilerin gruplara ayrılması şeklinde nitelendirebileceğimiz türden maddelerdir. Günümüzde veri olarak en sık duyduğumuz veri türü ise büyük veridir yani farklı bir deyişle en sık karşımıza çıkan şekli ile “big data“dır.

Big data nasıl kullanılmaktadır?

big data

Büyük veri genel anlamda kullanılan birçok programın saklama, işleme ve yönetme kotasının veya kapasitesinin daha da ilerisindeki veri öbeklerini anlatmak amacı ile kullanılan bir terimdir diyebiliriz. Büyük verinin karmaşık ve yığınlardan oluşuyor olması büyük sorunlar yarattığı için büyük veri kavramı “büyük veri” veri grubu içerisinde değerlendirilerek büyük verinin kullanılıp analiz edilmesi sağlanmaktadır.
Böylelikle “big data” kavramı hem anlam kazanmış olup hem de daha iyi kullanılır hale getirilerek büyük veri yığınlarından fayda sağlama işlemi netlik kazanmıştır.
Büyük verinin kullanılması günümüzde oldukça kolay hale gelmiş durumdadır.
Son dönemlerde birçok cihaz kendi kendine veri üretebilir duruma gelmeye başlamıştır. Böylelikle üretilen veri miktarı artarak insanları daha çok analiz yapmaya teşvik etmeye devam etmektedir. Kişisel olarak saklanan verilerin ve birçok kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan verilerin boyutu her geçen gün artmaya ve yeni yeni veri yığınları oluşturmaya devam etmektedir.

Geçmiş dönemlerde sadece belli başlı veri tabanlarının işlenmesi ve kullanılması yeterli olmaktaydı. Fakat günümüzde bu durumun yetersizliği büyük verinin işlenip analiz edilmesini öngörmekteydi.

İletişimde ve bilgi teknolojilerinde oluşan birtakım gelişmeler ve ilerlemeler sayesinde, veri öbeklerinde toplanan yani veri ambarları diye tabir ettiğimiz veri yığınlarında toplanan büyük veri işlenerek analiz yapılabilir duruma getirilmiştir. Günümüzde big datanın önemi her geçen gün daha da artış göstermeye devam etmektedir. Büyük verinin işlenmesi ve analizi yeri geldiğinde büyük, siyasi ve sosyal, maddi ve manevi birçok anlam taşımaktadır. Büyük verinin işlenmesi ve kullanılabilmesi ile oluşabilecek birçok sorun çözüme kavuşturulabilmektedir ve bunun yanı sıra her araştırmaya, her projeye bir alt yapı, bir olanak ve bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Bir önceki yazımıza https://smartpro.com.tr/herkesin-hayatinda-kodlamaya-ihtiyac-var/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.